www.som360.org/ca
Tricotilomanía

La tricotilomania és un tipus d'autolesió?

La tricotilomania (trastorn psicològic relacionat amb el control dels impulsos, que porta a la persona afectada a arrencar-se el pèl), malgrat que pot comportar un mal físic, no es considera autolesió. Habitualment en la tricotilomania hi ha un component compulsiu i, en la majoria de les ocasions, aquesta conducta es fa sense pràcticament consciència d'ella. L'autolesió constitueix un fenomen diferent, i és important diferenciar-la d'altres conductes similars, ja que el tractament també és diferent.