www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Si una persona s'autolesiona, ho farà tota la vida?

Deixar d'autolesionar-se és possible. Quan la conducta és recurrent, és recomanable consultar amb una persona experta. La majoria de les persones que realitzen un tractament específic per a l'autolesió deixen d'autolesionar-se i milloren el seu benestar emocional.