www.som360.org/ca

Avís legal i condicions d’ús

Objecte de l'avís legal

Als efectes de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa l’usuari que el titular del lloc web és l’Hospital Sant Joan de Déu, amb domicili al passeig de Sant Joan de Déu, n. 2. 08950 Esplugues de Llobregat, amb NIF R-5800645-C i correu electrònic hola@som360.org. Està inscrit al Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número 1188-C/1-SE/B.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix la consideració d’usuari i es compromet a respectar i complir de manera rigorosa les disposicions que s’estableixen aquí i qualsevol altra norma legal que sigui aplicable.

El responsable del lloc web es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense cap obligació d’advertir-ne els usuaris o de donar-los a conèixer aquestes obligacions, i s’entén com a suficient la seva publicació en el lloc web del responsable del lloc web.

Tercer de confiança i codi de conducta

El responsable del lloc web s’ha adherit al codi de conducta tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.

Exclusió de garanties i responsabilitat

S’eximeix el responsable del lloc web de qualsevol responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al lloc web.

Des del lloc web del client es pot redirigir a continguts de llocs web de tercers. Atès que el responsable del lloc web no pot controlar en tot moment els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat pel que fa als esmentats continguts. En tot cas, el responsable del lloc web manifesta que retirarà de manera immediata qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic i que eliminarà de manera immediata la possibilitat de redirigir cap a aquell lloc web i posarà en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable del lloc web no es fa responsable de la informació ni dels continguts emmagatzemats en, entre d’altres, fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti la publicació de contingut per part de tercers de manera independent en el lloc web del responsable d’aquest. Tanmateix, en compliment del que es disposa en els articles 11 i 16 de la LSSICE, el responsable del lloc web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, amb els quals col·laborarà de manera activa per retirar o, si escau, bloquejar tota mena de contingut que pugui incomplir la legislació nacional o internacional o afectar els drets de tercers, la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que el lloc web inclou contingut susceptible de correspondre a la classificació anterior, se li prega que ho faci saber de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Continguts

Aquest lloc web té la finalitat de promoure el coneixement de la salut mental. L’Hospital Sant Joan de Déu es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, el contingut i la presentació del seu lloc web.

La informació inclosa en aquest web és de caràcter divulgatiu i no ha de substituir en cap cas el consell mèdic professional. Cap part del contingut publicat en aquest lloc web, ja sigui fix o en format de comentaris de l’equip administrador del lloc web, no té la finalitat de servir per al diagnòstic ni per al tractament mèdic ni com a segona opinió mèdica. L’Hospital Sant Joan de Déu, per tant, no assumirà cap responsabilitat per l’ús inadequat del contingut del seu lloc web.

Enllaços

El responsable del lloc web posa enllaços a disposició dels usuaris per tal de facilitar les cerques i l’accés a informació, serveis i altres dades d’interès disponibles a Internet. Els enllaços (links) habilitats en aquest lloc web poden dirigir l’usuari cap a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre els quals el responsable del lloc web no exerceix cap mena de control.

El responsable del lloc web no assumeix el deure de vigilar ni de verificar les informacions ni els continguts dels altres llocs web als quals es pot accedir mitjançant els hiperenllaços presents en el seu web. Només assumeix el deure de suprimir del lloc web, com més aviat millor, les informacions i els continguts o serveis que no es corresponguin amb la realitat o que puguin induir a error o causar danys a l’usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

Queden reservats tots els drets d’explotació. Aquest lloc web es regeix per la legislació espanyola i està protegit per les lleis nacionals i internacionals en matèria de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització necessiten en tot cas l’autorització prèvia i per escrit de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona com a responsable del lloc web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per l’Hospital Sant Joan de Déu es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

 

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, que són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui sorgir respecte de tot això.

El responsable del lloc web reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i el fet d’esmentar-los o de mostrar-los en el lloc web no implica l’existència de drets ni obligacions del responsable del lloc web sobre aquests drets, ni tampoc cap mena de suport, patrocini ni recomanació per part seva.

Així mateix, el responsable del lloc web expressa el seu agraïment a les fonts d’Internet en les quals s’han obtingut algunes de les imatges que il·lustren els continguts del lloc i que s’han referenciat sempre que ha estat possible. Creiem que aquestes imatges poden contribuir de manera decisiva a una transmissió més clara del coneixement dels trastorns mentals des de la nostra perspectiva envers la societat.

L’usuari del lloc web s’abstindrà en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi pugui haver instal·lats.

Per tal d’aportar qualsevol observació sobre possibles incompliments de drets de propietat intel·lectual o industrial i sobre qualsevol contingut del lloc web, us podeu adreçar per correu electrònic a: info@sjdhospitalbarcelona.org.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web o amb les activitats que s’hi desenvolupen serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten les parts de manera expressa, i seran competents per resoldre tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del web els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Data de la darrera actualització: juliol de 2020