www.som360.org/ca
Tractament

Per a què serveix la teràpia cognitiva conductual en adults amb autisme?

La terapia cognitiva conductual és una intervenció psicològica que es basa en la premissa que  els pensaments, les emocions i les conductes estan interrelacionades. Se centra a identificar i modificar pensaments que porten a tenir uns determinats sentiments o patrons de comportament disfuncionals o problemàtics. 

Aquesta intervenció pot ajudar a reduir conductes problemàtiques, a millorar la regulació emocional (gestió de les emocions i l'ansietat) i a fomentar les habilitats socials, i permet treballar estratègies per adaptar-se als canvis i afrontar situacions desafiants.