www.som360.org/ca
Conducta autolesiva

Com podem evitar que una persona torni a autolesionar-se?

És important conèixer amb detall quins són els factors que disparen la idea d'autolesionar-se, i quines són les conseqüències d'aquesta conducta per a cada persona. La majoria dels joves expliquen que s'autolesionen per «alleujar» una emoció, un pensament o una sensació desagradable. Encara que costi d'entendre, l'autolesió pot provocar aquest alleujament a curt termini, i per això és més probable que es repeteixi en el futur.

Descriure les conseqüències negatives a mig o llarg termini que pot tenir l'autolesió (per exemple, vergonya, que la família es preocupi …), pot ser d'ajuda perquè la persona comenci a considerar-la com una cosa contra la qual cal lluitar. Moltes vegades, l'ajuda professional pot contribuir a adquirir estratègies alternatives a l'autolesió que millorin la tolerància al malestar i la capacitat de regulació emocional.